rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Struktura urzędu Działy i stanowiska Dział Finansowo Księgowy - PF Środa, 19.09.2018
 
Linki

Dział Finansowo - Księgowy - PF

OSOBA

STANOWISKO

NR TELEFONU

 PIĘTRO/ NR POKOJU

Bogdan Dorota Główny Księgowy

 17 788 00 77

 I / 19

Kiełbasa Alina inspektor powiatowy

 17 788 00 77

 I / 19

Dusza Halina inspektor powiatowy

 17 788 00 72

 I / 20

Skowron Renata inspektor powiatowy 

 17 788 00 72

 I / 20

Taraszka Anna starszy referent

 17 788 00 74

   I / 18
Ząbek Magdalena referent

  17 788 00 75

   I / 18
Dręga Małgorzata referent

  17 788 00 74

   I / 18

Do zakresu zadań Działu Finansowo- Księgowego należy w szczególności.

1) planowanie środków budżetowych Urzędu, ich podział i nadzór nad wykorzystaniem,
2) planowanie środków FP i innych środków publicznych, w tym środków z UE,
3) kontrola dyscypliny budżetowej Urzędu,
4) kontrola dyscypliny wydatków z FP i innych środków publicznych,
5) obsługa kasowa FP i budżetu Urzędu,
6) monitorowanie spłat, naliczanie odsetek, rozliczanie ostateczne wierzytelności FP,
7) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań,
8) rozliczanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych budżetu, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu, Funduszu Pracy, funduszy UE,
9) sporządzanie wniosków beneficjenta o płatność za wyjątkiem części dotyczącej postępu rzeczowego,
10) naliczanie pracownikom Urzędu wynagrodzeń i innych świadczeń oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
11) rozliczanie świadczeń przyznanych bezrobotnym,
12) rozliczanie i ewidencjonowanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy,
13) prowadzenie ewidencji księgowej majątku Urzędu,
14) rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji,
15) podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochronę danych osobowych,
16) udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań komórki organizacyjnej,
17) promocja usług świadczonych przez komórkę organizacyjną.

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Ortyl Łukasz (2018-09-10 14:58:26)
Odwiedzin na tej stronie: 3653 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM