rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Struktura urzędu Działy i stanowiska Główna księgowa Środa, 19.09.2018
 
Linki

Główny Księgowy

Dane Głównego Księgowego prezentowane są w zakładce:
KIEROWNICTWO -> Dyrektor i Kierownicy działów1. Główny Księgowy wykonuje obowiązki określone przepisami
z zakresu rachunkowości i finansów publicznych,
a w szczególności:

  1) zapewnia prowadzenie rachunkowości,
  2) wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
  3) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji
      gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  4) dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności
      dokumentów dotyczących operacji gospodarczych 
      i finansowych;

2. Główny Księgowy w celu realizacji swoich zadań ma prawo:

  1) żądać od kierowników innych komórek organizacyjnych
      Urzędu udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych 
      informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu
      dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji 
      i wyjaśnień,
  2) wnioskować do Dyrektora Urzędu o określenie trybu, według
      którego mają być wykonywane przez inne komórki
      organizacyjne Urzędu prace niezbędne do zapewnienia 
      prawidłowej gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej,
      kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

3. Główny Księgowy pełni jednocześnie funkcję kierownika Działu Finansowo-Księgowego.

4. Ponadto do obowiązków Głównego Księgowego należy przedstawianie Dyrektorowi Urzędu propozycji w zakresie określania zasad i trybu prowadzenia gospodarki finansowej oraz polityki rachunkowości i ich realizacji oraz opracowywanie w tym zakresie projektów zarządzeń i regulaminów.

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Smoleń Marzena (2018-07-04 12:39:00)
Odwiedzin na tej stronie: 1288 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM