rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Dane podstawowe Ogłoszenia Środa, 19.09.2018
 
Linki

PO.2102-1-3-UK/12
Mielec, dnia 26.03.2012r.

 

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO


Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. nr 114 poz. 761) Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu informuje o zużytych składnikach majątku ruchomego.

 

- (pobierz) załącznik nr 1  Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu

 

Wymienione w załączniku składniki rzeczowe majątku ruchomego nie mogą być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki, nie naddają się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny, a ich naprawa byłaby nieopłacalna lub nie naddają się do współpracy ze sprzętem używanym w jednostce, a ich przystosowanie byłoby technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Składniki te są przeznaczone do zagospodarowania poprzez:
1. nieodpłatne przekazanie
2. sprzedaż
3. darowizna
4. utylizacja
(propozycje zagospodarowania przedstawione w załączniku).

Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek.

Informacja w sprawie nieodpłatnego przekazania.

1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 Rozporządzenia.
2. Wniosek o nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego należy kierować do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu w terminie 05.04.2012r., powinien on zawierać elementy oraz dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 Rozporządzenia.


Informacja dla podmiotów zainteresowanych nabyciem składników majątku.

1. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego, mogą składać pisemne oferty zawierające:
• Dane oferenta – w przypadku osób fizycznych: nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania, natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek: nazwę, adres i siedzibę,
• Wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
• Ceny za poszczególne składniki majątku.
2. Oferty należy kierować do Dyrektora Powiatowego Urzędy Pracy w Mielcu w terminie 05.04.2012r.
3. W przypadku, gdy zakupem danego składnika majątkowego zainteresowane są co najmniej dwie osoby, to zostanie przeprowadzona między tymi osobami aukcja.

Informacja dla podmiotów zainteresowanych darowizną składników majątku.

1. Darowizna może zostać dokonana na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia. Wniosek powinien zawierać dane i dokumenty wymienione w § 39 ust. 4 Rozporządzenia.
2. Wnioski należy kierować do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu w terminie do 05.04.2012r.


Wymienione składniki majątku można oglądać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu przy ul F. Chopina 16a, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę z osobą kontaktową.


Osoba do kontaktu:
Łukasz Ortyl - informatyk , tel. (17) 788 00 52 lub (17)788 00 53


Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków i ofert pisemnych w terminie do 05.04.2012r. do godziny 15:00 w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu, pokój 13 lub przesłanie ofert na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu, ul F. Chopina 16a.

 

 

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Ortyl Łukasz (2012-03-27 08:44:11)
Odwiedzin na tej stronie: 2808 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM