rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Prawo Rozporządzenia Środa, 19.09.2018
 
Linki

Rozporządzenia

Materiały poczhodzą ze strony http://isap.sejm.gov.pl

Znaleziono 28 plik(ów) do pobrania.

Rozporządzenia

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Rozporządzenia
rady_rynku_pracy.pdf [] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630) 181 KB
refundacja_z_FP_wynagrodzen_mlodocianych_pracownikow.pdf [181 KB] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r., poz. 865) 332 KB
przyznanie_osobie_niepel_srodkow_na_pod_dzial.pdf [332 KB] Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospoda 459 KB
organizacja_prac_interwencyjnych_i_robot_pub.pdf [459 KB] Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U z 2014 r., po 203 KB
przyznawanie_zasilku_dla_bezrobotnych.pdf [203 KB] Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatk 225 KB
informacja_pomoc_de_minimis.pdf [225 KB] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) 984 KB
refundacja_kosztow_wyposa_doposazenia.pdf [984 KB] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania 189 KB
klasyfikacja_zawodow_i_specjalnosci.pdf [189 KB] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U z 2014 r., poz. 1145) 634 KB
przyznanie_osobie_niepelnosprawnej_sr_na_podjecie_dzialanosci.pdf [634 KB] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.12.2013 r. zm. rozporządzenie w spr. przyz. osobie niepełnosprawnej śr. na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spół. socjalnej (Dz. U z 2013. poz. 1541) 165 KB
yyy.pdf [165 KB] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pr 179 KB
xxxx.pdf [179 KB] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenia na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę 24 KB
pozwolenie_na_prace_cudzoziemca.pdf [24 KB] Rozporządzenie Minstra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U z 2013 r., poz. 1674) 299 KB
zasilek_dla_bezrobotnych_zamiana_z_2010.pdf [299 KB] Rozprządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 173, poz. 1174) 39 KB
zasilek_dla_berobotnych_zmiana_z_2013.pdf [39 KB] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 699) 181 KB
informacje_o_pomocy_innej_niz_de_minis_lub_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybolustwie.pdf [181 KB] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołustiwe (Dz. U. z 2010 490 KB
rozporzadzenie_w_sprawie_informacji_przedstawianych_przez_podmiot_ubiegajacy_sie_o_pomoc_de_minimis.pdf [490 KB] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2013 r., poz. 699) 167 KB
rejestracja_berobotnych_poszukujacych_pracy.pdf [167 KB] Rozoprządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. 2012 r., poz. 1299) 504 KB
rozp_w_sprawie_organizowania_prac_spolecznie_uzytecznych.pdf [504 KB] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. 2011 Nr 155 poz. 921) 37 KB
rozpoz_MPIPS_w_spr_refundacji_kosztow_wyposazenia_i_doposazenia.pdf [37 KB] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie dział 288 KB
roz_w_spr_zakresu_informacji_przeds_przez_podmiot_ubiegajacy_sie_o_pomoc_inna_niz_pomoc_de_minimis.pdf [288 KB] Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U z 2010 Nr 53 poz. 312) 421 KB
D2009_142_1160.pdf [421 KB] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. 2009 r. Nr 142, poz. 1160) 32 KB
rozporzadzenie_kredyty.pdf [32 KB] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej (Dz.U z 2009 r. Nr 123, poz. 1023) 241 KB
organizowanie_prac_interwencyjnych_2009_5_25.pdf [241 KB] Rozporządzenie MPIPS z dnia 7 stycznia 2009 r w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. 2009, Nr 5, poz.25) 33 KB
zezwolenie_na_prace_cudzoziemca_2009_16_84.pdf [33 KB] Rozporządzenie MPIPS z dnia 29.01.2009 r w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. 2009, Nr 16, poz. 84) 376 KB
okreslenie_przypadkow_w_ktorych_zezwolenie_na_prace_cudzoziemca_2009_16_85.pdf [376 KB] Rozporządzenie MPIPS z dnia 29.01.2009 w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na prace cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.u. 2009, Nr 16, poz.85) 26 KB
08.144.906.pdf [26 KB] Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie przyz. osobie niepełnopsrawnej śr. na podjecie działalności gosp., rolniczej albo na wniesienie wkładu do spół. socjalnej (Dz.U. 2008 r. Nr 144, poz. 906) 47 KB
rozporz_w_sprawie_klasyfikacji_zawodow.pdf [47 KB] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania (Dz.U z 2010, Nr 82 poz. 537) 2.48 MB
dz.u.nr_203_poz1500.pdf [2.48 MB] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego. (Dz.U.Nr 203, poz.1500) 73 KB
Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Totka Martyna (2015-02-16 13:41:34)
Odwiedzin na tej stronie: 5525 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM