rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Struktura urzędu Działy i stanowiska Radca Prawny - PR Środa, 20.06.2018
 
Linki

Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny – PR

OSOBA

STANOWISKO

NR TELEFONU

PIĘTRO/
NR POKOJU

Występek
Barbara

radca prawny

 17 788 00 70

 II / 34

Do zakresu zadań Samodzielnego stanowiska pracy- Radcy prawnego należy realizacja postanowień ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych/ tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 637 z późn. zm./a w szczególności:

1) obsługa prawna PUP, w tym interpretacja przepisów prawnych stosowanych w Urzędzie,
2) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych, decyzji, pism, umów, porozumień i innych dokumentów,
3) występowanie przed sądami, organami ścigania, urzędami i innymi instytucjami, których stroną jest Urząd,
4) dochodzenie należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz egzekucyjnymi,
5) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Urzędu i współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
6) współpraca w zakresie zamówień publicznych o znacznym stopniu trudności,
7) rozpatrywanie w uzgodnieniu z Dyrektorem PUP skarg dotyczących zadań lub działalności PUP, kierowników komórek organizacyjnych oraz pozostałych pracowników,
8) wykonywanie innych czynności związanych z obsługą prawną Urzędu zleconych przez Dyrektora PUP,
9) podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochronę danych osobowych.

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Ortyl Łukasz (2017-04-03 10:49:26)
Odwiedzin na tej stronie: 3565 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM