rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Struktura urzędu Działy i stanowiska Zastępca Dyrektora Urzędu Środa, 19.09.2018
 
Linki
 Zastępca Dyrektora Urzędu

Dane Zastępcy Dyrektora Urzędu prezentowane są w zakładce:
KIEROWNICTWO -> Dyrektor i Kierownicy działówDo kompetencji Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

1. Realizacja zadań z upoważnienia i na zlecenie Dyrektora Urzędu.
2. Zawieranie umów i porozumień w zakresie realizacji zadań Urzędu, w ramach udzielonych pełnomocnictw.
3. Podejmowanie decyzji i podpisywanie pism w sprawach wynikających z udzielonych upoważnień.
4. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Urzędu.
5. Nadzór nad przestrzeganiem wykonywania przepisów prawa i  wewnętrznych aktów prawnych przez pracowników Urzędu.
6. Organizowanie, koordynowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie.
7. Planowanie, nadzorowanie i wytyczanie kierunków działania oraz organizacja pracy podległych komórek organizacyjnych.
8. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procedury odwoławczej od decyzji i postanowień wydanych w podległych komórkach organizacyjnych.
9. Podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych.
10. Promocja usług realizowanych przez Urząd.
11. Współpraca z innymi powiatowymi urzędami pracy, organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej, PRRP, organizacjami związkowymi, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, zarządami funduszy celowych oraz innymi instytucjami rynku pracy.
12. Zastępca Dyrektora pełni jednocześnie funkcję kierownika Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji.

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Smoleń Marzena (2018-07-04 12:35:59)
Odwiedzin na tej stronie: 535 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM