rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Struktura urzędu Działy i stanowiska Zastępca Dyrektora Urzędu Środa, 20.06.2018
 
Linki
 Zastępca Dyrektora Urzędu

Dane Zastępcy Dyrektora prezentowane są w zakładce Dyrektor i kierownicy działów.

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

1. Kierowanie Urzędem pod nieobecność Dyrektora PUP zgodnie z posiadanymi pisemnymi upoważnieniami i pełnomocnictwami.
2. Realizacja zadań z upoważnienia i na zlecenie Dyrektora PUP.
3. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora PUP.
4. Koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej PUP.
5. Nadzór nad przestrzeganiem wykonywania przepisów prawa i  wewnętrznych aktów prawnych przez pracowników PUP.
6. Organizowanie, koordynowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w PUP.
7. Planowanie, nadzorowanie i wytyczanie kierunków działania oraz organizacja pracy podległych komórek organizacyjnych.
8. Koordynowanie zadań z zakresu obsługi informatycznej Urzędu.
9. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procedury odwoławczej od decyzji i postanowień wydanych w podległych komórkach organizacyjnych.
10. Załatwianie w imieniu Starosty spraw, w tym wydawanie decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym na podstawie upoważnienia Starosty.
11. Podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych.
12. Proponowanie zakresów czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy bezpośrednio podległym Zastępcy Dyrektora PUP.
13. Dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników.
14. Promocja usług realizowanych przez PUP.
15. Współpraca z innymi powiatowymi urzędami pracy, organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej, PRRP, organizacjami związkowymi, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, zarządami funduszy celowych oraz innymi instytucjami rynku pracy.
16. Zastępca Dyrektora pełni jednocześnie funkcję kierownika Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji.

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Ortyl Łukasz (2017-04-03 10:57:08)
Odwiedzin na tej stronie: 502 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM