rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Kontrole Zewnętrzne 2015 Środa, 19.09.2018
 
Linki

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2015 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu


Znak sprawy PO.0900-1/15

Data kontroli:  07.04.2015  - 24.04.2015
Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Mielcu
Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania systemu kontroli zarządczej


Znak sprawy PO.0900-2/15

Data kontroli:  19.05.2015
Jednostka kontrolująca: Archiwum Państwowe Rzeszów
Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania archiwum zakładowego


Znak sprawy PO.0900-3/15

Data kontroli:  09.06.2015  - 16.06.2015
Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie
Przedmiot kontroli: 1) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2) Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.


Znak sprawy PO.0900-4/15

Data kontroli:  05.11.2015  - 06.11.2015
Jednostka kontrolująca: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Przedmiot kontroli: prawidłowość realizacji zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w zakresie organizacji staży dla bezrobotnych i przyznawania prawa do stypendium w związku z odbywaniem stażu oraz wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 


Znak sprawy PO.0900-5/15

Data kontroli:  14.12.2015  - 16.12.2015
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Przedmiot kontroli: weryfikacja zgodności realizacji projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim" z założeniami określonymi w Umowie o dofinansowanie


Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Totka Martyna (2016-03-15 09:36:30)
Odwiedzin na tej stronie: 566 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM