rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Klauzula informacyjna Wtorek, 11.12.2018
 
Linki


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informuje że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, z siedzibą przy ul. Chopina 16 A, 39-300 Mielec, tel. 17 788 00 50, e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor_odo@pup.mielec.pl, tel. 17 788 00 50,
  3. celem przetwarzania danych jest realizacja zadań ustawowych spoczywających na służbach zatrudnienia na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.), ustaw nakładających inne zadania, obowiązki i prawa, przepisów wykonawczych do tych ustaw i/lub wykonania umowy - Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. dane osobowe osób bezrobotnych są profilowane w zakresie ustalenia profilu pomocy oznaczającego właściwy ze wzlędu na potrzeby tych osób zakres form pomocy, zgodnie z art. 33 ust. 2b i 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku z dnia 20 kwietnia 2004 r.,
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  9. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Powyższa informacja stanowi wypełnienie przez Administratora danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu obowiązku informacyjnego wobec klientów Urzędu.

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


p.o. Dyrektor PUP
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Owsiak Andrzej (2018-07-18 17:10:13)
Odwiedzin na tej stronie: 138 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM