rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Powiatowa Rada Rynku Pracy Zadania i kompetencje Środa, 19.09.2018
 
Linki

Zadania i kompetencje

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mielcu należy min.:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;

4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;

5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;

8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;

9. współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;

10. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych;

11. proponowanie przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;

12. opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacji i Integracji, o którym mowa w art. 62 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podstawa prawna:

art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Rad Rynku Pracy z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).


Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Totka Martyna (2015-12-07 11:08:21)
Odwiedzin na tej stronie: 1301 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM