rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Nabór na wolne stanowiska urzędnicze Zarządzenie dyrektora Środa, 20.06.2018
 
Linki

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Nr 27/14
DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU 
Z DNIA  13 LISTOPADA 2014 ROKU

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu oraz zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej

Na podstawie:

  • § 7 pkt. 1 Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu, nadanego Uchwałą Nr XXXII/238/2009 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29.12.2009 r.
  • § 13 ust. 3 pkt. 7 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu, przyjętego Uchwałą Nr 136/841/2010 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 19.01.2010 roku,
  • § 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2014, poz. 1202 ) 

z a rz ą d z a m   co następuje:

§ 1

Wprowadza się w życie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu „ Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Mielcu oraz zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej „ stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 10/09 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Naboru na wolne stanowisko urzędnicze,Załączniki :
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu oraz zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej - pobierz (format *.pdf)

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Ortyl Łukasz (2014-12-05 09:13:57)
Odwiedzin na tej stronie: 22443 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM